സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് -അഡ്മിഷൻ

കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള നാഷണൽ  ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ഓഫ്  ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ (NIPMR), ഇരിങ്ങാലക്കുട, തൃശൂർ “സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം  ഡിസോർഡർ ആൻഡ് സെറിബ്രൽ പാൾസി” എന്ന ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഈ അധ്യയനവർഷം ആരംഭിക്കുന്നു.

 

കോഴ്സ് വിവരങ്ങൾ  

കോഴ്സിന്റെ പേര്: D. Ed (ഡിപ്ലോമ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ)- സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ
മേഖല: ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ്
കാലാവധി: 2 വര്ഷം
അഡ്മിഷൻ യോഗ്യത: 50% മാർക്കോടെ പ്ലസ്ടു (+2) പാസ് ആയിരിക്കണം.

ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകരുടെ ടീമിനെ രൂപപ്പെടുത്തുക  എന്നതാണ് ഈ കോഴ്‌സിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ

  • സർക്കാർ മേഖല: ഡിസ്‌ട്രിക്‌ട് ഏർലി ഇന്റെർവെൻഷൻ സെന്റർ, റീജിയണൽ ഏർലി ഇന്റെർവെൻഷൻ സെന്റർ, ബഡ്‌സ്.
  • ഗവണ്മെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാര്ട്മെന്റ്
  • സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാര്ട്മെന്റ്
  • സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾസ്, റിസോഴ്സ് സെന്ററുകൾ
  • റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററുകൾ

 

വെബ്സൈറ്റ്: https://www.nipmr.org.in/

 

സമാന ലേഖനങ്ങൾ
കേരളത്തിലെ സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ് പരീക്ഷകൾ
കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ
ഓഡിയോളജി, സ്പീച് ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജി – പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സ്: സാദ്ധ്യതകൾ
ഫിസിയോതെറാപ്പി- കോഴ്സ് വിവരങ്ങൾ & സാദ്ധ്യതകൾ